NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.

 

 

 

Vous pouvez demander votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM) en ligne via votre guichet  en ligne.

 

 

Pour avoir accès à votre guichet en ligne, vous devez être préalablement inscrit et remplir les conditions nécessaires.

Si vous avez besoin de plus de détails concernant la procédure d'inscription en ligne pour obtenir votre CEAM, vous pouvez consulter le guide fourni par votre mutuelle en téléchargement ici :

 

 


 

 NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.

 

 

 

Je kunt je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) online aanvragen via je online kantoor.

 

 

Om toegang te hebben tot je online kantoor moet je wel vooraf geregistreerd zijn, en aan de nodige voorwaarden voldoen.

Wens je meer informatie hoe je je kunt registreren en online je EZVK aanvragen, download dan hier de handleiding van jouw ziekenfonds :

 

 


 

 NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.

 

 

 

Sie können Ihre Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) online in Ihre Online-Büro beantragen.

 

Um Zugang zu Ihrer Online-Büro zu erhalten, müssen Sie sich vorab registrieren und die notwendigen Voraussetzungen erfüllen.

Wenn Sie weitere Informationen zur Online-Registrierung und Beantragung Ihrer EKVK wünschen, laden Sie hier das Handbuch Ihrer Krankenkasse :

 


 

 NL 

 FR 

 DE 

 EN 

.

 

 

 

You can apply online for your European Health Insurance Card (EHIC) via your online health fund file.

 

In order to have access to your online health fund file, you must be registered in advance and meet the necessary requirements.

If you would like more information on how to register and apply for your EHIC online,  you can download the manual from your health insurance fund :