Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Vv

Verplichte Verzekering

De verplichte verzekering is de belangrijkste opdracht van uw ziekenfonds ...
Ze bevat 2 specifieke sectoren :

Uitkeringen

Uitkeringen

Een gewaarborgd vervangingsinkomen !

Een gewaarborgd vervangingsinkomen voor wie zijn dagelijkse activiteit niet meer kan uitvoeren.

Gene_verzorg

Geneeskundige verzorging

Onze ziekteverzekering is één van de beste ter wereld

België is wereldberoemd voor haar sociale zekerheid en kwalitatieve gezondheidszorg.

Iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft, dient zich in te schrijven bij een ziekenfonds, teneinde gedekt te zijn tegen de kosten van geneeskundige verzorging, ongeacht of dit als loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde of weduwe uit deze twee regelingen, als student, gehandicapte of resident is.

Om na te gaan of u verzekerd bent, gebruiken de ziekenhuizen, de apothekers en bepaalde andere zorgenverstrekkers uw elektronische identiteitskaart, of de isi+-kaart van uw kind (indien jonger dan twaalf jaar).

Om zijn taak te volbrengen, gebruikt uw ziekenfonds onder andere de persoonlijke gegevens (rijksregister) evenals de professionele gegevens (bijdragedocumenten) die hem worden meegedeeld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (K.S.Z.).

Verplichte verzekering