Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Hosp

Ziekenhuisopname

Alles wat u behoort te weten

 

Indien u naar het ziekenhuis moet, zijn er bepaalde zaken die u moet weten. Een opname in het ziekenhuis houdt keuzes in (ziekenhuis, kamer, arts), kost geld (vaak onverwacht veel geld) en vergt administratieve stappen (die allicht op een verkeerd moment genomen moeten worden). Om te vermijden dat u, naast de stress van een ziekenhuisopname, ook nog eens administratieve en financiële zorgen te verwerken zou krijgen, geven we u hierna wat nuttige basisinformatie.

 

Hosp_p01

Gehospitaliseerd worden

Zich voorbereiden... zonder stress
Indien u er de kans toe krijgt, doet u er goed aan uw verblijf in het ziekenhuis te plannen om onnodige stress te vermijden. Win informatie in over de kosten en eventuele supplementen, evenals over de verplichte administratieve fo
Hosp_p02

Prijs van uw verblijf

Kunt u de kosten inschatten ?
Uw keuzes en de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering bepalen de prijs van uw ziekenhuisopname. Het is niet altijd mogelijk alles op voorhand te bepalen, maar er kan wel een soort bestek worden opgemaakt.

 

Hosp_p03

Uw ziekenhuisopname

Informeer u op voorhand
Het opnameformulier invullen en ondertekenen is verplicht en bindend, neem er uw tijd voor! Daarin staat hoe en door wie u wordt verzorgd, het voorschot dat u zult moeten betalen en het bedrag van de globale factuur.
Hosp_p04

Uw ziekenhuisverblijf

Ken uw rechten
Als gehospitaliseerd patiënt hebt u rechten die u maar beter kent. U hebt, bijvoorbeeld, recht van inzage in uw medisch dossier en u bent vrij een behandeling of operatie te weigeren.

 

Hosp_p05

Ontslag uit ziekenhuis

Zorgeloos ontslag & geslaagd herstel
Zodra de arts zijn akkoord geeft, mag u het ziekenhuis verlaten, met uw medisch dossier. Contacteer uw ziekenfonds indien nodig in verband met een eventuele herstelkuur of voor thuiszorg en gezinshulp.
Hosp_p06

Uw ziekenhuisfactuur

Controleer grondig de details
Na uw ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u binnen de 2 maanden een factuur met de bedragen die voor uw rekening vallen. Controleer of ze overeenstemt met de voorwaarden op het door u ondertekende opnameformulier.