Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Rechten

Handvest

Handvest van de sociaal verzekerde

Uw informatiebron !

Wat u moet weten over de rechten van sociaal verzekerden en de plichten van socialezekerheidsinstellingen

Pers_gegevens

Persoonsgegevens

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens ?

Het is natuurlijk van belang te weten op welke informatie de wet op de bescherming van het privéleven betrekking heeft.

Pat_rechten

Patiëntenrechten

Ken uw 7 rechten !

Sinds 2002 zijn de rechten van de patiënt in zijn omgang met zorgverstrekkers in een wet vastgelegd

Toestemming

De geïnformeerde toestemming

Deel uw gezondheidsgegevens !

De elektronische en beveiligde uitwisseling van uw medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners die u raadpleegt, houdt heel wat voordelen

Uw mening

Uw mening interesseert ons

Uw mening is belangrijk voor ons.

Ze draagt immers bij tot de voortdurende verbetering van onze werking en van de kwaliteit van onze service.